Our Team

Oleksiy Atroschenko

Senior Advisor

Oleg Khrabry

Partner

Oleksandr Ilkov

Partner

Lilia Kiseleva

Advisor

Natalia Malyarchuk

Senior Counsel

Pavel Melnikov

Partner

Matvey Nekrasov

Advisor

Petr Ordzhonikidze

Chairman of the Partners' Committee

Yury Panasik

Partner

Evgeny Roshkov

Executive Partner

Natalia Sheiko

Partner

Yury Shikhov

Senior Advisor

Alyona Shulima

Senior Counsel

Mikhail Sokolov

Executive Partner

Roman Sukhyy

Counsel